Poradenství

Poskytujeme bezplatné poradenství v ochraně lesa.

  • Výběr vhodné technologie ochrany lesa proti biotickým škůdcům s důrazem
    na šetrnost zásahu a s ohledem na místní přírodní podmínky.
  • Optimalizování navržených ochranných opatření ve vztahu k finanční náročnosti, výběru ochranných pesticidních přípravků, aplikační technice a termínu aplikace - vypracování konkrétního plánu ochranných opatření.
  • Poradenství v oblasti použití jednotlivých pesticidních přípravků - využití přípravků, technologie a termíny aplikací.
  • Odborné poradenství v nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle zákona
    č. 326/2004 - Odborná způsobilost III. Stupně ( číslo osvědčení 0017920 )
  • Realizace terénních ukázek v místních podmínkách na přání zákazníka.
  • Provádění instruktáží technických pracovníků a pracovních skupin.

 

Odpovědná osoba v poradenství:

Ing. Jaromír Ventruba
mobil: +420 602 753 621
e-mail: ventruba@ridex.cz